UKÁZKOVÝ ZÁPOČTOVÝ TEST UJJDA
 
 
 
1. Nejznámějším a nejrozšířenějším umělým jazykem je:
 
_____________________________________________
 
 
2. Vědní obor (část lingvistiky) studující doprovodné rysy jazykového projevu (např. gestikulace, mimika), které podstatně ovlivňují význam a smysl komunikování, se nazývá: 
 
___________________________________
 
 
3. Podle genetické klasifikace patří španělština v rámci indoevropské rodiny mezi jazyky: 
 
________________________
 
 
4. Podle morfologické typologie patří ruština mezi jazyky: 
 
_____________________________________________
 
 
5. Znaky dělíme podle míry motivovanosti vztahu formy a významu na:
 
______________________________________________________________________________________________
 
 
6. Stabilní jazyková situace, v níž mluvčí téhož jazykového společenství užívají dvě variety jazyka (např. spisovnou a obecnou češtinu) se nazývá: 
 
_________________________________________
 
 
7. Část gramatiky, která se zabývá stavbou věty, se nazývá: 
 
______________________________________
 
 
8. O jaké jde písmo? 
 
ब्रितानी फ़ोटोग्राफ़र एड गोल्ड ने अलास्का में रहने वाले लोगों की दिक्क़तों को समझने 
 
____________________________________
 
 
9. Vysvětlete jednou větou termín redundance v teorii komunikace:
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________
 
 
10. Analytická filozofie se zformovala v ________ stol.
 
 
11. O jaké jde písmo? ___________________________________________ 

Το πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών, δηλαδή η περιοχή της Αθήνας και των προαστίων της, έχει πληθυσμό
 
 
12. Moldavština patří v rámci indoevropské rodiny mezi jazyky: 
 
________________________________________
 
 
13. Jaký typ podle syntaktické typologie představuje věta Trávu krávy žerou?
 
a) SVO b) VOS c) OVS
 
 
14. Vysvětlete jednou větou termín syntagma:
 
______________________________________________________________________________________________
 
______________________________________________________________________________________________
 
 
15. Do kterého lingvistického směru patří termíny langue a parole? 
 
__________________________________________
 
 
16. Čím se zabývá pragmalingvistika?
 
______________________________________________________________________________________________
 
______________________________________________________________________________________________
 
 
17. Jakou výhodu mají čínské znaky oproti latince?
 
______________________________________________________________________________________________
 
______________________________________________________________________________________________
 
 
18. Jakému oboru se primárně věnoval Willard Van Orman Quine?
 
______________________________________________
 
 
19. Vysvětlete jednou větou pojem proxemika:
 
______________________________________________________________________________________________
 
______________________________________________________________________________________________
 
 
20. Srovnávací a historická gramatika se vyznačuje přístupem: 
 
a) synchronním    b) diachronním