Literatura

 

Základní:

ČERMÁK, F.: Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2011.

ČERNÝ, J.: Malé dějiny lingvistiky. Praha: Portál, 2005.

ČERNÝ, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc 1998.

KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (eds.): Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002.

LOTKO, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc: UP, 2003.

 

Doporučená:

ČERNÝ, J.: Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996.

ERHART, A.: Základy jazykovědy. Praha: SPN, 1990.

KOMÁREK, M.: Dějiny českého jazyka. Brno: Host, 2012.

PALEK, B.: Základy obecné jazykovědy. Praha: SPN, 1989. 

SAUSSURE, F.: Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia, 2007.

 

Rozšiřující:

HŘEBÍČEK, L.: Filologie versus lingvistika. Vesmír 87, 2008, s. 488-490.

CHOMSKY, N.: Syntaktické struktury. Praha: Academia, 1966.

KÉKI, B.: 5000 let písma. Praha: Mladá fronta, 1984.

PEREGRIN, J.: Kapitoly z analytické filosofie. Praha: Filosofia, 2014.

SVOBODA, V. - PEREGRIN, J.: Od jazyka k logice: filozofický úvod do moderní logiky. Praha: Academia, 2009.

 

Cizojazyčná:

AKMAJIAN, A. a kol.: Linguistic – An Introduction to Language and Communication. Cambridge, Massachusetts: MIT, 2001.

BLAKE, B. J.: All About Language. Oxford: OUP, 2008.

CRYSTAL, D.: How Language Works. New York: Penguin Group, 2007.