Časopisy

 

Slovo a slovesnost

 • Vydává Ústav pro jazyk český AV ČR.
 • Vychází od r. 1935, kdy byl založen jako orgán Pražského lingvistického kroužku.
 • Vychází čtyřikrát do roka.
 

Naše řeč

 • Vydává Ústav pro jazyk český AV ČR.
 • Vychází od roku 1916.
 • Vychází pětkrát do roka.
 

Czech and Slovak Linguistic Review

 • Obecná lingvistika.
 • Vychází dvakrát ročně.
 • Vydává UP Olomouc.
 

Korpus–gramatika–axiologie

 • Dvě oblasti výzkumu a teorie jazyka: korpusový výzkum češtiny i jiných jazyků a hodnocení jazykových prostředků a textů.
 • Vydává Ústav pro jazyk český AV ČR a Pedagogická fakulta UHK.
 

Acta onomastica

 • Vydává: Ústav pro jazyk český AV ČR
 • Jediný onomastický časopis v ČR.
 • Byl založen v r. 1960 V. Šmilauerem a J. Svobodou.
 • Vychází jedenkrát ročně.
 

Časopis pro moderní filologii

 • Založen v r. 1911, v období 1926-1935 sloužil jako hlavní publikační fórum Pražského lingvistického kroužku.
 • Kontrastivního popis jazyka.
 • Zaměření na západoevropské jazyky.Vychází dvakrát ročně.
 • Vydává FF UK.
 

Studie z aplikované lingvistiky

 • Aplikovaná lingvistika, interdisciplinární oblasti popisu jazyka.
 • Portréty významných lingvistických osobností, překlady.
 • Recenze odborných publikací a aktuální zprávy o dění v oboru.
 • Vychází dvakrát ročně na FF UK.
 • Open access.
 

Český jazyk a literatura

 • Příspěvky zaměřené na vyučování češtiny na ZŠ, SŠ i VŠ.
 • Časopis vychází pětkrát ročně.
 • Vydává SPN.