Ukázkový test

 

1. Ucelená stylistická teorie vznikla v českém prostředí v:
 
a) 19. stol. b) 1. pol. 20. stol. c) 2. pol. 20. stol. 
 
 
 
2. Čím se dle Hausenblase liší simplexní a komplexní styly?
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
 
 
3. Cíl komunikace, počet adresátů nebo ráz patří mezi stylotvorné faktory:
 
a) objektivní b) subjektivní
 
 
 
4. Slova luna, zora nebo oř odborně označujeme jako 
 
____________________________________.
 
 
 
5. Slova či slovní spojení zesnout, být v náladě nebo dříve narozený odborně označujeme jako 
 
_______________________________________.
 
 
 
6. Vysvětlete jednou větou pojem předzpráva (fleš):
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
 
 
7. Určete slohový postup: _____________________________________.
 
Dva plastové kontejnery zapálil v sobotu ráno neznámý vandal na Kmochové ulici v Olomouci. Žár z hořících kontejnerů poškodil i vedle zaparkované vozidlo Renault Kangoo, na kterém vznikla škoda deset tisíc korun. Škoda na kontejnerech byla přes 9600 korun.
 
 
 
8. Vysvětlete jednou větou termín koherence.
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
 
 
9. O jaký typ tematické posloupnosti jde v následující ukázce? Král měl tři dcery. Byl velmi pyšný. Měl mnoho poddaných.
 
_______________________________________________
 
 
10. Jaký řez písma demonstruje slovo VLTAVA?
 
a) minusky b) minuskule c) kapitálky
 
 
 
11. Ve spojení zápas Sparta_Slavia použijeme:
 
a) spojovník b) pomlčku
 
 
 
12. Vysvětlete jednou větou pojem automatizace ve stylistice.
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
 
 
13. Vinou poruchy hlasovacího zařízení byli někteří poslanci pro i proti návrhu. V předchozí větě se vyskytuje:
 
a) zeugma b) anakolut c) kontaminace d) atrakce
 
 
 
14. Je třeba mu v tom zamezit. V předchozí větě se vyskytuje:
 
a) zeugma b) anakolut c) kontaminace d) atrakce
 
 
 
15. Opravte v následujícím textu stylistické či pravopisné nedostatky.
… ale někdy se zdá, že se spíš zabývá jak to řekne než co řekne.
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
 
 
16. Opravte v následujícím textu stylistické či pravopisné nedostatky.
Měli bychom se účastnit na něčem, co má skutečný smysl.
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
 
 
17. Opravte v následujícím textu stylistické či pravopisné nedostatky.
… popřípadě nevyužívá určité jazykové obraty, jenž by některým lidem byly nepochopeny.
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
 
 
18. Opravte v následujícím textu stylistické či pravopisné nedostatky.
Chlapci ráno, když přišli do školy, byla jim zima. 
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
 
 
19. Opravte v následujícím textu stylistické či pravopisné nedostatky.
Slova, která používali, byli volené tak, aby zaujaly tu skupinu, která se na ně bude dívat.
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
 
 
20. Opravte v následujícím textu stylistické či pravopisné nedostatky.
Člověk obyčejně, když dělá nějakou práci poprvé, nedaří se mu dobře.
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________