Ukázkový test

 
1. Čím se liší empirismus od racionalismu?
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
2. Je výzkum ÚFAL MFF UK primárně orientovaný na NLP?
 
________________________________________________________________________________________
 
3. Uveďte jména dvou současných kvantitativních lingvistů.
 
________________________________________________________________________________________
 
4. Jaký je rozdíl mezi popisnou a analytickou statistikou?
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
5. Vysvětlete termín „populace“ ve statistice.
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
6. Co je nominální proměnná?
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
7. Implikuje korelace kauzalitu?
 
________________________________________________________________________________________
 
8. Co je lemmatizace? 
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
9. Vypočítejte medián následující řady: 2, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7 ,8, 10, 110.
 
________________________________________________________________________________________
 
 
10. V jakém vztahu je směrodatná odchylka k rozptylu?
 
________________________________________________________________________________________
 
11. Čím se liší oboustranná a jednostranná alternativní hypotéza?
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
12. Potřebujeme znát rozdělení sledované veličiny v případě neparametrických testů?
 
________________________________________________________________________________________
 
13. Jak velká je pravděpodobnost v procentech, že se zamítne nulová hypotéza, ačkoliv ona platí, jestliže hladina významnosti α = 0,05?
 
________________________________________________________________________________________
 
14. Co je rank?
 
________________________________________________________________________________________
 
15. Segmentujte následující text na grafémové trigramy: Toto je text.
 
________________________________________________________________________________________
 
16. H-bod je považován ve frekvenční distribuci za fuzzy hranici mezi 
 
 
________________________________________ a _____________________________________________.
 
17. Napište vzorec prvního Zipfova zákona.
 
________________________________________________________________________________________
 
18. Proč je poměr typů a tokenů (TTR) závislý na délce textu?
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
19. Při porovnávání frekvencí slov u dvou různě dlouhých textů je vhodnější pracovat s absolutními, nebo relativními četnostmi?
 
________________________________________________________________________________________
 
20. Kolik typů se nachází v následující číselné řadě: 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1?
 
________________________________________________________________________________________
 
 
1. Čím se liší empirismus od racionalismu?
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
2. Je výzkum ÚFAL MFF UK primárně orientovaný na NLP?
 
________________________________________________________________________________________
 
3. Uveďte jména dvou současných kvantitativních lingvistů.
 
________________________________________________________________________________________
 
4. Jaký je rozdíl mezi popisnou a analytickou statistikou?
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
5. Vysvětlete termín „populace“ ve statistice.
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
6. Co je nominální proměnná?
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
7. Implikuje korelace kauzalitu?
 
________________________________________________________________________________________
 
8. Co je lemmatizace? 
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
9. Vypočítejte medián následující řady: 2, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7 ,8, 10, 110.
 
________________________________________________________________________________________
 
 
10. V jakém vztahu je směrodatná odchylka k rozptylu?
 
________________________________________________________________________________________
 
11. Čím se liší oboustranná a jednostranná alternativní hypotéza?
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
12. Potřebujeme znát rozdělení sledované veličiny v případě neparametrických testů?
 
________________________________________________________________________________________
 
13. Jak velká je pravděpodobnost v procentech, že se zamítne nulová hypotéza, ačkoliv ona platí, jestliže hladina významnosti α = 0,05?
 
________________________________________________________________________________________
 
14. Co je rank?
 
________________________________________________________________________________________
 
15. Segmentujte následující text na grafémové trigramy: Toto je text.
 
________________________________________________________________________________________
 
16. H-bod je považován ve frekvenční distribuci za fuzzy hranici mezi 
 
 
____________________ a ____________________.
 
17. Napište vzorec prvního Zipfova zákona.
 
________________________________________________________________________________________
 
18. Proč je poměr typů a tokenů (TTR) závislý na délce textu?
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
19. Při porovnávání frekvencí slov u dvou různě dlouhých textů je vhodnější pracovat s absolutními, nebo relativními četnostmi?
 
________________________________________________________________________________________
 
20. Kolik typů se nachází v následující číselné řadě: 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1?
 
________________________________________________________________________________________